Přehled daní, které souvisí s nemovitou věcí

Daně (přehled daní), které se týkají nemovitých věcí, můžeme rozdělit do dvou skupin. Nejprve se bude jednat o daně související se změnou vlastníka nemovité věci (daň darovací, daň dědická a daň z nabytí nemovitých věcí) a druhou skupinu tvoří daně související s vlastnictvím nemovitosti (daň z nemovitých věcí). Tento příspěvek nabízí stručný přehled všech daní týkajících se nemovité věci. Číst dál →

Daň z nemovitých věcí – pozemky

Daň z nemovitých věcí patří do skupiny daní přímých, majetkových a tedy i daní in rem. Dle charakteru placení patří k daním pravidelným. Co se však v této souvislosti nemovitou věcí myslí? Zákon hovoří o pozemcích, stavbách a jednotkách. Daň z pozemků má svá specifika, která si nyní blíže popíšeme. Číst dál →