Darování majetku a výše darovací daně

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Pokud jste se rozhodli svým příbuzným či známým darovat nemovitost nebo jiný majetek, nezapomínejte, že pořád existuje darovací daň. Na kolik obdarované přišla dříve a na kolik je přijde nyní?

Darovací daň

V principu je daň darovací dost podobná dani dědické, rozdíl je ovšem v tom, že u daně darovací se jedná o převod vlastnictví k majetku mezi živými. Rozdíl mezi daní darovací a daní z převodu nemovitosti (z nabytí nemovitých věcí) je bezúplatnost. Jinými slovy je předmětem darovací daně bezúplatné nabytí majetku na základě právního jednání, a to jinak než smrtí zůstavitele.

Darovací daň dříve

Do konce roku 1992 se místo daně hradil pouze notářský poplatek z darování. Až daňová reforma v témže roce toto změnila na daně. S příchodem roku 1993 nabyl účinnosti zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Dle této právní úpravy byl poplatníkem daně obdarovaný. Pokud poplatník daň nezaplatil, byl přímo ze zákona určen dárce jako ručitel. Ručitel byl v případě nezaplacení daně poplatníkem vyzván přímo finančním úřadem ke splnění této povinnosti. Základem daně byla cena majetku, který byl předmětem daně. Výše daně se odvozovala od vztahu mezi převodcem a nabyvatelem. Osoby v I. skupině (příbuzní v přímé linii) a II. skupině (širší rodinný kruh) byly zcela osvobozeny od darovací daně. Osoby ve III. skupině (fyzické a právnické osoby, které nepatřily do předchozích dvou skupin) však daň odvádět musely. Ale i ve III. skupině se objevovaly případy osvobození. Mezi speciální osvobození patřilo např. darování nemovitosti, která byla kulturní památkou. Přestože zákon uváděl sazby daně i pro I. a II. skupinu, díky osvobození byla důležitá jen sazba pro III. skupinu, která činila 7 až 40 % v závislosti na výši základu.

Darovací daň dnes

Zdanění darů spadá od 1. 1. 2014 pod daň z příjmů, která je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb. V současné době jsou od daně osvobozeni příbuzní v přímé linii, manželé, příbuzní v linii vedlejší a osoby, které s dárcem žijí nejméně jeden rok ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou. Ostatní osoby (kamarádi, vzdálení příbuzní, …) budou odvádět daň ve výši 15 % a právnické osoby ve výši 19 %. Pokud však hodnota darů od jednoho dárce nepřesáhne za rok 15 000 Kč, budou i tyto dary od daně z příjmů osvobozeny.

Rada na závěr

Pokud přemýšlíte nad tím, zda pro vaše blízké bude výhodnější darování nemovitosti nebo odkázání v závěti, tak vězte, že platí následující pravidlo. Rodině bude nemovitost lepší darovat, protože členové rodiny jsou osvobozeni od daně z příjmů a ušetří za odměnu notáři v dědickém řízení. Kamarádům bude nemovitost lepší odkázat v závěti, protože 15% darovací daň je daleko vyšší než odměna notáře.

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.