Jak podat žalobu na vyklizení nemovitosti

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Obranou proti neoprávněnému užívání nemovitosti je žaloba na její vyklizení. Ke kterému soudu se tato žaloba podává a co musí obsahovat?

Co předchází žalobě na vyklizení nemovitosti?

K podání žaloby na vyklizení nemovitosti musí mít žalobce určitý důvod, kterým může být např. neoprávněné užívání nemovitosti. Předtím, než se začne se sepisováním žaloby, je nutné poslat žalovanému doporučený dopis (předžalobní výzvu), ve kterém bude uvedeno, že pokud se v daném termínu z nemovitosti nevystěhuje, bude vlastník nemovitosti nucen řešit danou situaci soudně.

Co musí žaloba na vyklizení nemovitosti obsahovat?

V žalobě na vyklizení nemovitosti musí být uvedeno:

  • soud, ke kterému žaloba směřuje (tzn. okresní soud v místě bydliště žalovaného),
  • základní údaje o žalobci a žalovaném (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)
  • popis nemovitosti, která má být vyklizena,
  • popis rozhodných skutečností (tedy že žalovanému nesvědčí žádný právní důvod k bydlení v nemovitosti, ve které se stále zdržuje),
  • právní titul k bydlení, který svědčí žalobci,
  • žalobní petit, tedy co od soudu požadujete, např. žalovaný je povinen vyklidit nemovitost (popis) do 5 dnů a uhradit žalobci náklady řízení.

Rada na závěr

Žaloba o vyklizení bytu je jednou z nejjednodušších žalob, neboť pro posouzení její oprávněnosti je pouze třeba prokázat právo žalobce k nemovitosti a neoprávněný zásah žalovaného do tohoto práva. To však neznamená, že by měl žalobce přípravu žaloby podcenit. K žalobě je dobré také připojit několik příloh: listinu osvědčující žalobcův právní titul k bydlení (např. nájemní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí) a kopii předžalobní výzvy, kterou žalobce zaslal žalovanému.

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.