Jak se bránit proti neoprávněnému užívání nemovitosti

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Nastěhovali se k vám příbuzní, kteří se nikterak nepodílejí na nákladech spojených s užíváním nemovitosti a odmítají dům opustit? Jakým způsobem můžete tyto osoby donutit, aby se vystěhovaly?

Právní titul k bydlení

Neoprávněné užívání nemovitosti znamená, že daná osoba nedisponuje právním titulem k bydlením, kterým může být např. spoluvlastnický podíl, písemná nájemní smlouva, ale také nájemní smlouva uzavřená ústně, pokud nájemce platí náklady spojené s bydlením a pronajímatel je přijímá.

Jak postupovat?

I když určitá osoba užívá vaši nemovitost neoprávněně, postupujte vždy v souladu se zákonem. Neřešte tuto situaci např. násilím nebo sbalením kufrů a zamknutím dveří. Postupem v souladu se zákonem se rozumí podání žaloby na vyklizení nemovitosti. V rozsudku soud uvede lhůtu, do které se musí „nezvaná návštěva“ vystěhovat. Pokud se ani v této lhůtě žalovaná osoba nevystěhuje, lze podat návrh exekuční vystěhování. Pokud je situace opravdu neúnosná, lze zvážit také podání trestního oznámení pro neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru dle § 208 trestního zákoníku, kde je uvedeno, že kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

Rada na závěr

Podobná situace může nastat také po rozvodu. Chce-li jeden z manželů po rozvodu vystěhovat druhého manžela z bytu, je důležité vědět, jaké měli manželé právo k nemovitosti, kde se nacházela rodinná domácnost. Měli-li manželé k tomuto bytu stejné nebo společné právo, a nedohodnou-li se, kdo bude v bytě dále bydlet, rozhodne na návrh soud. Neměli-li k tomuto bytu stejné nebo společné právo a nedohodnou-li se o dalším bydlení manžela, který má v bytě pouze právo bydlet, popřípadě jiné právo, které je slabší než právo druhého manžela, rozhodne soud na návrh manžela, který má k domu nebo bytu právo vlastnické nebo např. výhradní právo nájemní, o povinnosti druhého manžela se vystěhovat.

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.