Jaké služby u nás najdete?

Veškeré naše služby, které poskytujeme v rámci Občanské realitní poradny, jsou zdarma.

Nejčastější problematická místa:

 • neznalost náležitostí souvisejících s prodejem nemovitostí (např. PENB, skryté vady apod.);
 • převod peněz bez ochrany, tzn. bez řádné úschovy – často se setkáváme s tím, že jsou peníze poslány rovnou na účet prodávajícího, makléře či negaranční účet realitní kanceláře;
 • smlouvy stažené z internetu – s úmyslem co nejvíce ušetřit používají lidé zastaralé smlouvy;
 • smlouvy zprostředkovatelské – co musí obsahovat a co je naopak nebezpečné/varující;
 • manipulace ze strany zprostředkovatelů s neznalostí prodávajících a zneužití ve svůj prospěch;
 • nátlak ze strany zprostředkovatele;
 • aj.

Mimo výše uvedené další slabá místa:

 • zástavní právo, věcné břemeno či jiné závazky na nemovitosti;
 • exekuce a prodej nemovitosti;
 • sousedské spory;
 • dědické řízení;
 • daňová a finanční problematika;
 • aj.

Informační základna – zvyšování realitní gramotnosti

Na webu vytváříme širokou informační základu, kde můžete snadno nalézt vše, co potřebujete vědět o nemovitostech a situacemi spjatými s bydlením – např. informace o dědické dani, nájmu v bytových domech, informace o nutných úkonech při koupi/prodeji/nájmu nemovitosti, návody „Jak na to“ a mnohé další.

Pro lepší orientaci je součástí slovníček pojmů a soubor zákonů a vyhlášek týkajících se této problematiky.

Dle možností plánujeme vytvoření e-booků s podrobnými návody pro případy koupě/prodeje/nájmu nemovitostí apod.

Online poradenství

Pomocí kontaktního formuláře se na nás můžete kdykoli obrátit. Váš dotaz bude přeposlán patřičnému odborníkovi.

Řešíme zejména:

 • poradenství v oblasti nemovitostí – konzultace koupě/prodeje/nájmu (např. objektivní zhodnocení klientova postupu, konzultace, zda postup klientovy RK je v souladu se zákonem apod.)
 • poradenství v oblasti práva – konzultace právních aspektů spojených s nemovitostmi a bydlením (zástavní právo, dědictví, smlouvy apod.)
 • poradenství v oblasti financí – konzultace daňové problematiky, exekucí apod.

Nezastupujeme před soudy ani v jednotlivých sporech. Poradna slouží jako poradní orgán, který pomůže osvětlit klientovi poradny problematiku a navrhne řešení (např. pomůže vyhodnotit, zda má klient šanci uspět u soudu apod.). V případě potřeby je klient předán do péče třetích stran, tyto služby již mohou být zpoplatněny. Při výběru partnerů/třetích stran dbáme na to, aby parter měl profesní pojištění a služba byla nezávislá, objektivní a finančně dostupná.

Kamenná poradna

Potřebujete řešit komplikovanější situace? Přijďte za námi osobně. Kamená poradna nyní funguje v Brně na adrese Nové sady 18. Osobní konzultace je možná na základě předchozí domluvy – kontaktujte nás na info@obcanskarealitniporadna.cz.

V kamenné poradně je pravidelně k dispozici specialista na oblast nemovitostí.

Konzultace jsou poskytovány v délce 30 min. či dle možností poradny.

S sebou si vezměte: všechny podklady týkající se problematiky (LV, půdorys, smlouvy apod.).

Kurzy

Nabídku kurzů zdarma teprve připravujeme. Prozatím si můžete vybrat z nabídky stávajících kurzů na realitní témata.