Nemovitost ve společném jmění manželů

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Které nemovitosti spadají do společného jmění manželů? Jakým způsobem lze upravit rozsah společného jmění manželů, ve kterém je nemovitost? Za jakých situací dojde k zániku společného jmění manželů?

Spoluvlastnictví nemovitosti

Společné užívání nemovitosti z titulu vlastnického práva svědčícího více subjektům může být dáno existencí podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů (SJM). Podílovému spoluvlastnictví a jeho zrušení jsme se věnovali již dříve, a proto se v tom článku budeme zabývat pouze SJM.

Nemovitost ve společném jmění manželů

Nemovitost může spadat také do majetkového režimu manželů, které se nazývá SJM. Do SJM spadají nemovitosti, které manželé za trvání svého manželství koupili, postavili nebo vyměnili za jinou nemovitost pořízenou za trvání manželství. V některých situacích však nemovitosti nabyté za manželství do SJM nespadají: např. manžel použil na koupi nemovitosti prostředky nabyté před uzavřením manželství nebo jeden z manželů nabyl nemovitost darem či dědictvím.

Úprava rozsahu společného jmění manželů

Rozsah SJM může být upraven dohodou nebo rozhodnutím soudu. Dohodou lze rozsah SJM zúžit (např. z důvodu ochrany majetku při podnikání) nebo také rozšířit (např. rozšíření SJM o dům, který jeden z manželů zdědil do výlučného vlastnictví). Za trvání manželství se také může kterýkoliv z manželů domáhat, aby soud zúžil SJM, je-li splněn jeden ze dvou zákonných důvodů: vážné důvody (gamblerství, marnotratnost) nebo když jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

Rozvod manželství

Rozvodem manželství samozřejmě dochází k zániku SJM. Při nesporném rozvodu musí mít manželé uzavřenou a soudem schválenou dohodu o vypořádání majetku včetně vypořádání práv a povinností ke společnému bydlení. Nemovitosti v SJM se většinou vypořádají tak, že jeden z manželů ji nabude do výlučního vlastnictví a druhému budou vyplaceny určité finanční prostředky. V případě sporného rozvodu, není tato dohoda nutná. Jakmile je manželství rozvedeno, počíná běžet lhůta, ve které mohou manželé uzavřít dohodu nebo podat žalobu o vypořádání SJM. Po marném uplynutí lhůty platí domněnka, že nemovitost bude v podílovém spoluvlastnictví.

Rada na závěr

Ke zrušení SJM nedochází pouze při rozvodu, ale také v dalších případech. Může se jednat o smrt jednoho nebo obou manželů, prohlášení konkurzu na majetek jednoho z manželů nebo právní mocí rozsudku o propadnutí majetku.

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.