Plot mezi sousedy

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Nevíte, komu patří plot, který odděluje váš a sousedův pozemek? Kam se obrátit, abyste zjistili, komu patří plot mezi sousedy? Jak můžete donutit souseda, aby si oplotil pozemek? Kdy musíte a kdy naopak nesmíte pozemek oplotit?

Komu patří plot mezi sousedy?

V praxi se můžeme setkat se situací, že kvůli plotu nebo jiné rozhradě (živý plot, mez, zeď) dojde ke sporu mezi sousedy, kteří se budou chtít dozvědět, komu rozhrada patří a kdo je povinen ji udržovat. Dnes lze zpravidla geodetickým zaměřením zjistit přesný průběh hranice mezi parcelami. Internet je plný firem nabízející různé geodetické práce. Tyto činnosti smí vykonávat jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Bude-li rozhrada celá na pozemku jednoho vlastníka, bude i jeho majetkem. Stojí-li rozhrada přesně na hranici pozemků nebo nelze zjistit, komu patří, má se za to, že patří oběma vlastníkům (domnělé spoluvlastnictví). To samé platí i u zdí. Zeď může každý ze spoluvlastníků užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Můžete například do zdi vestavět skříně, ale nesmíte ohrozit statiku zdi, popř. statiku sousedova domu.

Kdo musí udržovat a opravovat plot mezi sousedy?

Jsou-li rozhrady společné, přispívají vlastníci obou sousedních pozemků na údržbu rovným dílem. Jsou-li rozhrady dvojité nebo je vlastnictví rozděleno, udržuje každý, co je jeho. Pokud rozhrada patří jen jednomu ze sousedů, je povinen ji udržovat v dobrém stavu. Obecně platí, že vlastník není povinen znovu postavit zeď nebo plot, které se rozpadly. Je tedy na sousedovi, kterému hrozí škoda, aby na vlastníkovi včas požadoval opravy rozhrady a nečekal, až zeď spadne. Poté zbývá už jen možnost podat žalobu na oplocení pozemku.

pozemek

Kdy je soused povinen pozemek oplotit?

Dle § 1027 může soud na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu uložit vlastníkovi pozemku, aby svůj pozemek oplotil, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. Podmínkou úspěchu žaloby je, že oplocení je potřebné k nerušenému výkonu vlastnického práva žalobce. Toto kritérium je třeba vykládat z objektivních hledisek. Např. zdroj rušení musí vycházet ze sousedova pozemku. Dále soud zkoumá, zda nebude lepší, když si žalobce svou nemovitost oplotí sám. Tato žaloba se většinou použije tam, kde nestačí žaloba negatorní. Např. pokud má váš soused vepřín, nejprve použijete žalobu negatorní, při které mu bude uložena povinnost zdržet se dalšího obtěžování zápachem. Jde-li však o trvalý zdroj západu, bude uložení povinnosti postavit zeď namístě, pokud učiní konec rušení nebo je podstatně omezí. Další podmínkou je, že oplocení nesmí bránit účelnému užívání dalších pozemků (např. když by oplocení bránilo průjezdu ze služebnosti cesty). Soud také musí před rozhodnutím zjistit stanovisko stavebního úřadu. Tyto soudní spory jsou poměrně ojedinělé (např. zalétávání míčů ze sousedního hřiště nebo pronikání sousedových zvířat).

Rada na závěr

Většina z nás si chce svůj pozemek chránit a oplotí ho, ale existují také případy, kdy naopak zákon zakazuje pozemek oplocovat. Např. nelze oplotit pozemek v aktivní zóně záplavových území dle § 67 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách . Dle § 32 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích nemůžete také oplotit les z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa (ne školky, obory apod.). Před oplocením si tedy nejdříve zjistěte, zda váš pozemek nepatří do skupiny těch, které se oplocovat nesmí. Tento výčet je pouze demonstrativní.

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.