Přípojky – 1. část

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Jak postupovat při zřízení plynovodní, elektrické nebo vodovodní a odpadní přípojky? Kdo je vlastníkem těchto přípojek? Kdo má na starosti jejich provoz a údržbu?

Právní úprava

Právní úprava týkající se staveb technické infrastruktury a souvisejících zařízení, do kterých spadají také různé přípojky, je obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon. § 103, odst. 1, písm. b) tohoto zákona říká, že pro vodovodní, kanalizační a energetické přípojky nebo pro vedení soustavy plynu není nutné stavební ohlášení či povolení. Zřízení přípojek tedy neprochází stavebním řízením, ale je pro ně nutný územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí.

Přípojky – druhy

Jednotlivé druhy přípojek jsou upraveny v různých zákonech. Odlišné jsou také režimy vlastnictví nebo způsoby údržby.

Vodovodní a kanalizační přípojky

Tyto přípojky jsou definovány v v §3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jako samostatné stavby tvořené úsekem potrubí. U vodovodních je to potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, u kanalizačních je to potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Přípojky, které byly zřízeny před rokem 2002, jsou majetkem vlastníka pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem novějších přípojek je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Vlastník přípojky je povinen zajistit, aby přípojka byla provedena jako vodotěsná a užívána tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Plynovodní přípojky

Pokračování: Přípojky – 2. část

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.