Rezervační smlouva – 1. část

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Jaký je účel rezervačních smluv? Co všechno by měly obsahovat? Jak v rezervační smlouvě upravit rezervační poplatek?

Rezervační smlouva – právní úprava

Rezervační smlouva spadá pod smlouvy inominátní (nepojmenované) ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro tyto smlouvy nejsou stanoveny žádné zákonné náležitosti obsahu.

Rezervační smlouva – obsah

Jejich pravidelným obsahem je závazek zájemce složit zálohu, která propadne realitní kanceláři, nebude-li v dané době uzavřena další smlouva. Na druhé straně se realitní kancelář zavazuje, že po danou dobu nebude nemovitost nabízena nebo prodána jinému zájemci. Ideální je, když se k tomuto závazku připojí také prodávající. Pokud totiž vlastník není účastníkem rezervační smlouvy, může se stát, že nemovitost si sice kupující zarezervuje u realitní kanceláře, ale vlastník ji může prodat jiné osobě. V rezervační smlouvě by měla být také přesně specifikována nemovitost a případná omezení vlastnického práva, která na nemovitosti váznou. U koupě starší nemovitosti je vhodné uvést i vážné technické závady. Důležitá je také výše rezervačního poplatku a doba, do které je potřeba uzavřít s vlastníkem nemovitosti kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí.

Rezervační poplatek

V rezervační smlouvě je také upravena výše rezervačního poplatku, která závisí na dohodě smluvních stran. Poplatek se může složit u realitní kanceláře nebo do notářské či advokátní úschovy. Rezervační poplatek propadne realitní kanceláři, pokud ve stanovené době nedojde k uzavření další smlouvy. Z tohoto důvodu by si strany měly v rezervační smlouvě dohodnout, za jakých podmínek propadá celá výše poplatku, kdy se poplatek vrací a kdy dojde k vrácení jeho části. Např. by si strany měly ujednat, zda se poplatek nebo jeho část vrátí v případě, že se strany nedohodnou na obsahu kupní smlouvy nebo se také doporučuje ve smlouvě ošetřit vrácení části poplatku, když nebude kupujícímu poskytnut bankovní úvěr v potřebné výši. V rezervační smlouvě by měl také kupující požadovat, aby byl rezervační poplatek započten do kupní ceny nemovitosti.

Ukončení smlouvy a vrácení rezervačního poplatku

Pokračování: Rezervační smlouva – 2. část

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.