Rozúčtování nákladů za služby v domě s byty

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Celá řada z nás se setkala se situací, že při ročním vyúčtování nedoplatků za služby byla nemile překvapena. Proto je velmi důležité již při podpisu nájemní smlouvy neopomíjet ustanovení o placení záloh a způsobu rozúčtování nedoplatků.

Současná právní úprava nákladů za služby v bytovém domě

Stěžejním právním předpisem týkající se této problematiky je zákon č. 67/2013 Sb., který stanovuje, že přednost mají ustanovení v nájemní smlouvě. Části smluv  tykající se placení záloh jsou vesměs bezproblémové, ale způsob rozúčtování nedoplatků se již v nájemné smlouvě málokdy objevuje. I na tuto situaci zákon pamatuje a např. u nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody odkazuje na vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001. Tyto služby nejsou jediné, které v souvislosti s užíváním bytu musíme hradit, ale jako stručný příklad nám zcela postačí. Dalšími službami jsou např. elektřina, výtah, odvoz odpadků nebo úklid.

Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění

Tyto náklady rozdělí vlastník na složku spotřební a základní. Základní složka činí 40 % až 50 % a vypočítá se dle poměru započitatelné plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše všech bytů. U složky spotřební je důležité, zda je v bytě umístěn měřič tepelné energie nebo indikátor vytápění. Pokud ano, vypočítá se spotřební složka dle výše náměrů měřičů tepelné energie. Pokud však tyto měřiče nemáme, vypočítá se spotřební složka stejně jako základní, tj. dle výměry bytu.

Rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Náklady na poskytování teplé užitkové vody se také rozdělí na složku základní (30 %) a složku spotřební (70 %). Základní složka se rozvrhne mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů. Spotřební složka se určí dle náměrů vodoměrů instalovaných dle konečných spotřebitelů. Pokud v účtované jednotce nejsou instalovány vodoměry, vlastník spotřební složku rozdělí dle průměrného počtu osob užívající byt.

Rada na závěr

Radou na závěr je, že bychom se již při podpisu nájemní smlouvy měli zajímat o ustanovení týkající se způsobu rozúčtování nedoplatků, hlavně pokud v bytě nemáme vlastní měřiče tepelné energie. Při vyúčtování si můžeme už jen marně stěžovat, že v bytě většinou nejsme a nemohli jsme tolik protopit, protože se tato cena určuje dle započitatelné plochy bytu. Také se nenechte odbýt jen vyúčtováním napsaným rukou. Trvejte na předložení faktur od dodavatele účtovaných služeb a rozúčtování mezi jednotlivé byty v souladu s právními předpisy, protože podmínkou splatnosti nedoplatku za služby je, že bylo vyúčtování řádně provedeno a nájemce s ním byl seznámen. To znamená, že obsahuje všechny předepsané náležitosti a je v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši.

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.