Skryté vady nemovitosti

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Koupili jste nemovitost a za nějakou dobu se objevily vady, které předtím nebyly znatelné? Co všechno může patřit mezi skryté vady nemovitosti? Jaké máte v této situaci možnosti?

Druhy vad

Vady na kupované nemovitosti lze rozdělit na faktické a právní. Nemovitost má faktické vady, pokud nemá očekávané vlastnosti či jakost. Tyto vady také většinou brání každodennímu užívání nemovitosti nebo toto užívání minimálně ztěžují. Faktické vady se obvykle dají odstranit opravou, popřípadě slevou z kupní ceny. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (prohlídce nemovitosti). Toto neplatí, jestliže vás prodávající výslovně ujistil, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Oproti tomu právní vady spočívají v existenci práv třetích osob k prodávané nemovitosti (např. zástavní právo nebo věcné břemeno). Zde je dobré se seznámit se zápisem v katastru nemovitostí.

Skryté vady

Strany si v kupní smlouvě mohou sjednat záruku za vady, není-li však záruční doba sjednána, prodávající odpovídá pouze za skryté vady. Tyto vady v době převzetí nebylo možné zjistit a k jejich zjištění došlo, až po delší době užívání. Důležité je, aby vada existovala již v době převzetí nemovitosti, ale projevila se následně při jejím užívání. Kupující musí prodávajícímu oznámit skrytou vadu do pěti let od nabytí nemovitosti. Soud však kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Záruka

V případě záruky neručí prodávající jen za vlastnosti věci v době předání, ale také za to, že si tyto vlastnosti po určitou dobu (záruční dobu) uchová. Prodávající tedy odpovídá za širší okruh vad a kupující nemusí prokazovat, kdy přesně vada vznikla. Záruka u nemovitosti není dána ze zákona, a proto závisí na smluvních stranách, aby se na ní ve smlouvě dohodly. Na tento institut však málokterý prodávající přistoupí. Jinak je tomu u novostaveb.

Novostavba

Nejvyšší soud asi před deseti lety judikoval, že při prodeji bytu se vždy jedná o prodej zboží, pokud byt prodává podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti. Při koupi novostavby od developera se tedy vždy jedná o koupi zboží. O několik let později soud stanovil začátek záruky na okamžik převzetí věci, kterým se rozumí zápis vlastnického práva do katastru. Při reklamaci nových bytů se uplatní zákonná dvouletá lhůta dle § 2165, kdy je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Rada na závěr

Buďte ostražití již při podpisu smlouvy. Řádně si prostudujte, jakým způsobem můžete nemovitost reklamovat. Popřípadě se zkuste s prodávajícím domluvit na zařazení ustanovení o záruce do kupní smlouvy. Na tuto variantu však většina prodávajících přistoupit nechce a vy budete moci reklamovat pouze skryté vady. Vždy nejdříve zvažte, zda se jedná o opravdu vadu skrytou a ne vadu vzniklou běžným užíváním. Vše řádně nafoťte a uschovejte všechnu korespondenci s prodávajícím. Nereaguje-li prodávající na vaše urgence, obraťte se na soud, aby vám přiznal právo z vadného plnění.

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.