Zákonné předkupní právo – 1. část

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 

Jaké změny v zákonném předkupním právu přinesl nový občanský zákoník? Pro jaké případy zůstalo zákonné předkupní právo zachováno?

Zákonné předkupní právo – starý občanský zákoník

V § 140 starého občanského zákoníku, který byl účinný do konce roku 2013, bylo uvedeno, že převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. Pokud tedy majitel spoluvlastnického podílu přemýšlel o jeho převodu, musel nejprve učinit nabídku (v případě nemovitostí písemnou) ostatním spoluvlastníkům. Výjimku tvoří převody na osoby blízké.

Zákonné předkupní právo – přechodná ustanovení

Zákonné předkupní právo dle starého občanského zákoníku lze uplatnit pouze na spoluvlastnické vztahy, jež vznikly za jeho účinnosti. Na spoluvlastnické vztahy vzniklé od roku 2014 se použije úprava obsažená v NOZ. Dle přechodného ustanovení § 3062 NOZ zákonné předkupní právo spoluvlastníků podle starého občanského zákoníku zanikne po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti NOZ. To neplatí v případě spoluvlastnictví k zemědělskému nebo rodinnému závodu. K zániku zákonného předkupního práva spoluvlastnických vztahů vzniklých před účinností NOZ došlo tedy s příchodem roku 2015.

Zákonné předkupní právo – NOZ

NOZ se odpoutal od původní úpravy neomezeného zákonného předkupního práva spoluvlastníků. Jak stanoví § 1124 NOZ, bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. NOZ také stanoví, že spoluvlastníci mají předkupní právo i v případě bezúplatného převodu. Tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Předkupní právo – příklady

Pokračování: Zákonné předkupní právo – 2. část

 

Podělte se o zajímavé informace...
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Mgr. et Bc. Lenka Přichystalová

Po absolvování právnické fakulty jsem začala pracovat v advokátní kanceláři zabývající se převážně realitním právem, které je také mým dlouholetým koníčkem. Pokud potřebujete radu z oblasti realitního práva, nebojte se na mě obrátit. Ráda vám pomohu.